Skip to main content Skip to search

Diensten

Financiële administratie

Vanuit onze ervaring kunnen wij u van dienst zijn bij het inrichten of corrigeren van uw administratie en zijn daarbij niet gebonden aan specifieke administratieve software.  Ons kantoor maakt bij het verzorgen van financiële administraties gebruik van Twinfield, Exact Online en Zenvoices, volledige online boekhoudoplossingen met slimme functies zoals het automatisch inlezen en verwerken van bankmutaties, de mogelijkheid van e-billing of juist het efficiënt verwerken van intercompany transacties. Graag vertellen wij u meer over de uitgebreide mogelijkheden van deze oplossing en voor een eerste indruk kunt ook terecht op de pagina’s van twinfield, exact of zenvoices

Rapportages

Met het samenstellen van de jaarrekening zijn wij u graag van dienst. Wij stellen uw jaarrekening samen conform de vereiste regelgeving en bespreken de resultaten met u. Hierbij kan eventueel de vergelijking worden gemaakt met een budget of prognose over hetzelfde jaar. De toelichting op de cijfers en analyse van de resultaten geven u inzicht in uw onderneming. Deze moeten naar onze mening wel worden aangevuld met recente tussentijdse rapportages en eventueel een prognose voor het komende jaar. De jaarrekening is voor u in onze ogen niet het einddoel, maar slechts van de stuurmiddelen van uw onderneming. Uit de praktijk blijkt dat bij diverse ondernemingen de aandacht is verschoven van de jaarrapportage naar meer recente tussentijdse rapportages. Dat geeft ons de mogelijkheid om ook tussentijds de administratie te screenen en up-to-date te houden, zodat uiteindelijk de jaarrapportage minder tijd in beslag neemt.

Financieel advies

Ondernemen betekent niet alleen  “werken in je onderneming, maar ook “werken aan je onderneming”. Het op tijd opmerken en benutten van kansen, het anticiperen op wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving, het proces van een bedrijfsovername of bedrijfsopvolging zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Het is onze kracht om daarbij de vertaling te maken naar de financiële kant van deze vraagstukken. Uiteraard eventueel in samenwerking met uw bankier en/of notaris en waar nodig maken wij gebruik van deskundigen binnen ons netwerk. Op die manier geven wij ook invulling aan onze overtuiging dat elke klant alleen betaald voor de diensten die daar hem/haar worden afgenomen.

Fiscale aangiften

De vertaling van de financiële rapportages naar de fiscale aangiften kan complex zijn. Wij verzorgen dit proces graag voor u. Elke onderneming heeft te maken met diverse fiscale aangiften. Wij zien het als onze taak deze zorgvuldig en correct voor u af te handelen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke subsidies en belastingkortingen. Daar hoort ook een heldere uitleg bij, zodat u de inhoud van de aangifte begrijpt. De ondernemer zelf blijft namelijk verantwoordelijk voor een juiste aangifte en afdracht van de diverse belastingen

Salarisadministratie

De extra administratieve rompslomp bij personeelsadministratie is vaak een reden om dit proces uit te besteden. Op basis van de aangeleverde mutaties verwerken wij voor u de gehele salarisadministratie tegen een vaste prijs per loonstrook (digitaal of op papier), zonder extra bijkomende kosten voor benodigde gegevens ten behoeve van uw financiële administratie zoals:

  • verzamelloonstaat
  • jaaropgaven
  • betaalbestanden
  • periodieke loonjournaalposten
  • aangiften loonbelasting

Uiteraard bieden wij ook een online tussenoplossing aan: u voert uw mutaties via de beveiligde online portal in en wij dragen zorg voor de verdere afhandeling. Desgewenst kunt u uw werknemers een inlog verstrekken om bijvoorbeeld loonstroken en jaaropgaven online te raadplegen, zodat het versturen van deze stukken per post niet meer noodzakelijk is